SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN

CZYM JEST SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN?

Psychoterapia systemowa wykorzystywana jest głównie w terapii rodzinnej. Proponowana jest w sytuacji, gdy w rodzinie pojawiają się różnego rodzaju konflikty, trudne sytuacje życiowe czy trudności wychowawcze.   Jej głównym założeniem jest uznanie, że problemy napotykane przez człowieka współzależą od osób, z którymi pozostaje w kontakcie. Terapeuta systemowo analizuje zaobserwowane w rodzinie konflikty, kłopoty z komunikacją czy napięcia emocjonalne. Obserwuje kształtowanie się relacji i zachowań charakterystycznych dla danej struktury rodziny. W oparciu o obserwację i dialog psychoterapeuta rozpoznaje trudności, szuka ich źródeł i proponuje możliwe rozwiązania. Psychoterapia rodzinna to grupowe spotkania z terapeutą kilku członków rodziny, ale możliwe są również spotkania indywidualne

Kiedy należy skorzystać z tej formy pomocy?

Z pomocy należy skorzystać w sytuacji, gdy na jakiejś płaszczyźnie harmonia rodzinna zostanie zakłócona, dochodzi do konfliktów i coraz wyraźniejszego piętrzenia się                            nieporozumień. Często pogarszająca się sytuacja rodzinna jest wynikiem konkretnych wydarzeń lub utrwalonych schematów zachowania. Poniżej kilka czynników zaburzających równowagę w rodzinie:

rozwód rodziców - może powodować u dziecka problemy z nauką, drażliwość, rozchwianie emocjonalne,

zaburzenie psychiczne u jednego z członków rodziny,

trudności komunikacyjne w rodzinie, np. tematy, o których się nie mówi, tematy tabu mogą stać się źródłem konfliktów i nieporozumień oraz wpłynąć na rozwój dzieci,

przemoc psychiczna lub fizyczna,

stan emocjonalny członków rodziny.

 

Wskazaniem do konsultacji psychoterapeutycznej są:

problemy wychowawcze, zachowania agresywne u dziecka oraz jego wycofanie, płaczliwość lub nadpobudliwość,

zaburzenia odżywiania, zachowania autodestrukcyjne, objawy obniżonego nastroju, bunt, trudności z komunikacją,

kryzysy rodzinne, choroby przewlekłe, śmierć członka rodziny, uzależnienie oraz inne zdarzenia losowe,

konflikty, sprzeczne interesy i napięcia między małżonkami, między dziećmi a rodzicami, a także między rodzeństwem.

 

 

CENNIK
 
Life coaching od 130 zł
Coaching sportowy - od 130

Psychoterapia indywidualna - od 130 zł
Psychoterapia par i rodzin - od 150 zl
Systemowa terapia rodzin - od 150zł
GOCOACH
Pracownia Rozwoju Osobistego

+48 668 179 551
biuro@gocoach.pl

41-902 Bytom,
ul. Woźniaka 78
Agnieszka Gołębiowska - ZnanyLekarz.pl